این وب سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های کل کشور ثبت می باشد و مطابق قوانین این مرکز عمل می کند. لازم بذکر است مطالب کانالهای تلگرام توسط کراولر و خودکار استخراج میشود و سایت مسئولیتی درقبال محتوای کانالها ندارد. درصورتیکه محتوا مغایر با قوانین کشور است مراتب را به [email protected] اطلاع دهید.
فیلم آنلاین تماشا کنید مجموعه ای از فیلم های سینمایی بصورت آنلاین در Yidio.ir قابل تماشا میباشد.
جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۵۰
Server: Apple-Proxy.dynu.net
Port: 1082
Secret: f207f3a3ffd77b5b2ab874709d461e62
@ProxyMTProto
جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۵۰
Server: DrLinux.64-b.it
Port: 1010
Secret: dd10101010101010101010101010101010
@ProxyMTProto
جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۲۴
Server: publicproxy.mypi.co
Port: 443
Secret: 77777777777777777777777777777777
@ProxyMTProto
جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۲۴
Server: proxy-active.ddns.net
Port: 8443
Secret: dd726564736869656c6476706e2e636f6d
@ProxyMTProto
جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۲۸
Server: 92.222.245.59
Port: 443
Secret: dd00000000000000000000000000000000
@ProxyMTProto
جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۲۸
Server: tala.giize.com
Port: 2626
Secret: dd96126bb173dd4d2e853821507d311ab2
@ProxyMTProto
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۵۹
Server: mtfastest.dynu.net
Port: 7980
Secret: dd00000000000000000000000000000000
@ProxyMTProto
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۵۹
Server: justforyou.64-b.it
Port: 1010
Secret: 10101010101010101010101010101010
@ProxyMTProto
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۲۵
Server: Ok-Proxy.ddns.net
Port: 1081
Secret: ddf207f3a3ffd77b5b2ab874709d461e62
@ProxyMTProto
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۲۵
Server: turbotgmtproto.64-b.it
Port: 443
Secret: ddc254a2b7f3080ac6ff9465eef8e646e4
@ProxyMTProto
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۳۰
Server: Apple-Proxy.ddns.net
Port: 1082
Secret: f207f3a3ffd77b5b2ab874709d461e62
@ProxyMTProto
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۳۰
Server: mtproto.bold360.xyz
Port: 3602
Secret: ddd0d6e111bada5511fcce9584deadbeef
@ProxyMTProto
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۳۰
Server: adsl3.blackmt.eu
Port: 4212
Secret: 00000000000000000000000000000000
@ProxyMTProto
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۱
Server: 20mtp.imtproto.link
Port: 9579
Secret: 1c9d5d785389f9471bab8c9d7772b7aa
@ProxyMTProto
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۱
Server: PLUSTV85.N4T.CO
Port: 888
Secret: dd29df52e1a184e7c656f986099a90bf5d
@ProxyMTProto
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۱
Server: beeest.redirectme.net
Port: 5135
Secret: ddc99b21eb4c91ef892ae7f4d9d9ba3393
@ProxyMTProto
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۳
Server: musicvideeoo.ddns.net
Port: 2001
Secret: dddd092141f6e48c83846ce86f71861c97
@ProxyMTProto
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۳
Server: OkProxy.zapto.org
Port: 2004
Secret: dd092141f6e48c83846ce86f71861c97
@ProxyMTProto
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۲۱
Server: vodka.n4t.co
Port: 443
Secret: dd00000000000000000000000000000000
@ProxyMTProto
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۲۱
Server: tala.giize.com
Port: 2626
Secret: dd96126bb173dd4d2e853821507d311ab2
@ProxyMTProto